5 สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา

5 สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา

ภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน นอกจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเราโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและอื่น ๆ เป็นลูกโซ่ เรามาดูกันว่าในปัจจุบัน มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรที่สามารถช่วยโลกของเราให้อยู่ไปอีกนานแสนนานได้บ้าง

  1. พลังงานสะอาด

ปัจจุบันพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนยังมีสัดส่วนการใช้งานที่น้อย เมื่อเทียบกับพลังงานรูปแบบเดิมที่สร้างมลพิษ เนื่องจากข้อจำกัดของแหล่งพลังงานแต่ละประเภท แต่ด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามาก และการที่แหล่งพลังงานฟอสซิลค่อย ๆ หมดลง ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องพึ่งพาพลังงานสะอาดเหล่านี้ในอนาคต

 

  1. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบนั้นไม่ปล่อยมลพิษแบบรถใช้น้ำมัน ทำให้เป็นแนวทางที่สมบูรณ์แบบในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันรถพลังงานไฟฟ้ายังมีราคาสูงและเข้าถึงได้ยาก ซึ่งบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่กำลังเน้นพัฒนา ทำให้ในอนาคตจะมีราคาถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทนรถที่ใช้น้ำมันทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030-2040 อีกด้วย

  1. Internet of Things

เทคโนโลยี Internet of Things สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงานได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือปรับการทำงานของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อประสิทธิภาพและความประหยัด เมื่อรวมกันทั้งประเทศแล้ว คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานภายในประเทศได้ถึง 20% เลยทีเดียว

  1. พลาสติกย่อยสลายได้

ปัญหาขยะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งปล่อยก๊าซมีเทนและเอธิลีนเมื่อถูกแสงแดด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจก และยังสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอีกด้วย Biodegradable Plastic หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ถือเป็นหนึ่งนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยลดขยะพลาสติก เป็นทางออกให้ขยะพลาสติกหายไปจากโลกของเรา แต่การลดการใช้พลาสติกก็ยังเป็นวิธีที่ยั่งยืนที่สุดเพื่อโลกในอนาคตของเรา

  1. Sharing Economy

แม้จะไม่ใช่เทคโนโลยีโดยตรง แต่เทคโนโลยีก็ทำให้ Sharing Economy เป็นจริงได้มากขึ้น การแบ่งปันเป็นวิธีพื้นฐานที่เราจะใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ลองนึกถึงทรัพยากรของโลกที่มีจำกัด แต่ความต้องการใช้งานของเราไม่ไ้ด้จำกัดตามไปด้วย ทรัพยากรที่มีเจ้าของแล้วก็สามารถแบ่งปัน ทำให้ได้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญคือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองอีกด้วย