Security Workshop

เป็นทีมเวิร์คที่แข็งขันขยันเติมความรู้ให้กันอยู่เสมอ สำหรับทีม Network & Security นำโดยพี่บี เสกสันต์ VP คนเก่งของน้องๆ และคุณเอ สุปิยะ พร้อมด้วยคุณแม๊กซ์ สมพัฒน์ ที่ได้จัด Security Workshop กันไปอีกรอบเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมชั้น 9 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คต่างๆ อาทิ What is Hacker?, System Hacking และ Top 10 OWAPS ต่อด้วยเวิร์คช็อปกันในช่วงบ่าย ให้ได้ทดลองปฏิบัติจริงแบบเข้มข้น บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณวิทยากร 3 ส ทั้ง 3 ท่านที่สละเวลามาให้ความรู้กับเพื่อนๆ ชาวซีจีซี กรุ๊ปมา ณ โอกาสนี้ กิจกรรมดีๆ แบบนี้ เขาเรียกว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

Data Center Training

ได้คิวของ 2 สุดยอดวิทยากรของ CGC ที่พักมือจากงานอันหนักหน่วง ส่วนอีกท่านก็พักขาจากงานวิ่งทางไกล สละเวลามาให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องชาวซีจีซี กรุ๊ปว่าด้วยเรื่อง “Data Center” ที่หลายคนสนใจ โดยงานอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา มีวิทยากรถึง 2 ท่าน ช่วงเช้าเป็นพี่เดช ณรงค์เดช แก้วเงิน เป็นผู้ปูความรู้พื้นฐานให้แน่นปึก และช่วงบ่ายเจาะลึกยิ่งขึ้นโดยพี่เจี๋ย วัลลภ แซ่เจีย โดยเนื้อหาทั้งหมดให้ความรู้เกี่ยวกับ Data Center แบบละเอียด อาทิ องค์ประกอบและมาตรฐานของ Data Center ไปจนถึงการออกแบบ การตั้งเป้าหมาย และเทรนด์ของ Data Center ในอนาคต เรียกได้ว่าเป็นการอบรมที่เนื้อหาครบ เข้าใจง่าย ใครที่สนใจเรื่อง Data Center งานนี้เคลียร์แน่นอน

ต้อนรับผู้ว่าการ กฟภ. และผู้อำนวยการศูนย์ ICT

เช้านี้ที่ CGC Innovation Center คุณชัยทัต แซ่ตั้ง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของ CGC Group ได้ให้การต้อนรับคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะฯ พร้อมด้วยคุณรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมฯ โดยคุณชัยทัต และทีมงานได้นำชมความล้ำหน้าของดิจิทัลโซลูชั่นใหม่ๆ ผลงานการคิดค้นและสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัทในเครือ CGC Group ที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อเสริมทัพการบริการโฉมใหม่ให้กับองค์กร รวมถึงยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และการจัดทำระบบการประชุม VDO Conference ที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นให้กับทุกหน่วยงานได้อีกด้วย  

ชัยทัต แซ่ตั้ง CEO ซีจีซีกรุ๊ป กับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015”

ขอแสดงความยินดีกับคุณบอย ชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานกลุ่มบริษัทซีจีซี กรุ๊ป ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เกียรติยศจากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015” ของ มสวท. (มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศในครั้งนี้ สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ คุณบอย ชัยทัต ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2015 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากประวัติและผลการทำงานของท่านที่ผ่านมา โดยโครงการบุคคลคุณภาพนั้น จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริม รายชื่อของผู้ได้รับรางวัลทุกท่านยังถูกบรรจุเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศของมูลนิธิ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

Project Management Basics Training

ด้วยความฮอตของหลักสูตรรวมถึงความฮอตของวิทยากรขวัญใจชาวซีจีซี คุณนัธทวัฒน์ จางศิริ COO คนเก่งของ CGC Group ทำให้คอร์สอบรม Project Management Basics มีผู้สนใจเข้าเรียนถึง 57 คน คอร์สนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Training ชั้น 9 อาคารธนวัชร โดยมีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเป็น Project Manager และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อนำมาปรับใช้ในการวางแผน การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรียกว่าเป็นการปูทางสู่การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด งานนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งวิทยากรและผู้จัดการอบรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกแผนกได้มีโอกาสเสริมองค์ความรู้ให้แข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น เพื่อองค์กรของเราต่อไป  

1 2 3 4 5 6