Internet of Things ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ทุกอย่างง่าย ไม่มีสะดุด

Internet of Things ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ทุกอย่างง่าย ไม่มีสะดุด การเชื่อมโยงกันของคนทั้งโลกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่สิ่งที่เข้ามาขยายขอบเขตการเชื่อมต่อในปัจจุบันคือ Internet of Things ที่ทำให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันนี้เราจะได้เจอกับคำว่า IoT จากสื่อต่างๆมากมาย แต่นอกจาก IoT จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนแล้ว ยังสามารถปรับใช้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกด้วย ลองมาดูกันว่ามีภาคธุรกิจด้านใดที่สามารถนำ IoT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้บ้าง ด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประมวลผลแบบ Real-Time IoT จะทำให้การผลิตและส่งต่อพลังงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน เช่นตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบแบบ Real-Time ซึ่งจะช่วยประเมินผลและป้องกันเหตุขัดข้องได้ล่วงหน้า ช่วยให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านการส่งต่อพลังงาน ระบบ Smart Grid ยังสามารถวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื่อประมาณค่าอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งช่วยในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า, การวางแผนสร้างโรงไฟฟ้า และการคิดค่าไฟฟ้าแบบสอดคล้องกับความต้องการอีกด้วย ด้านการแพทย์ รักษาอาการป่วยอย่างต่อเนื่องแม้ไม่นอนโรงพยาบาล IoT สามารถเป็นตัวกลางของระบบที่ช่วยให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยได้จากระยะไกล ให้สามารถติดตามผลการรักษาได้อย่างต่อเนื่องแม้ผู้ป่วยพักที่บ้าน ในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตัวเองมากกว่าการรักษาแบบเดิม จากคำแนะนำที่ต่อเนื่องจากแพทย์ที่ส่งตรงมายังมือถือ ระบบนี้จะสร้างทางออกในราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เพราะสามารถประหยัดค่าห้องที่ราคาสูง แต่ยังได้รับการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จากการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ติดตัวผู้ป่วยไปยังแทบเล็ตของแพทย์ ด้านเกษตรกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้ไม่ต้องพึ่งโชคอีกต่อไป เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศและเซนเซอร์ที่หลากหลาย ทำให้เกษตรกรสามารถเห็นภาพไร่นาและผลิตผลได้อย่างครอบคลุมในเวลาที่ใกล้เคียงความเป็นจริง […]

ข้อมูล – พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตกับก้าวกระโดดของธุรกิจยุคใหม่

Cloudera ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Big Data Analytics ชื่อดัง ชี้ข้อมูลคือแหล่งน้ำมันในยุคดิจิทัล สามารถนำไปสกัดและกลั่นกรองให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ โดยเฉพาะการมาถึงของยุค AI ย่ิงทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสามารถมีมูลค่ามากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ข้อมูลเปรียบเหมือนน้ำมัน ขับเคลื่อนชีวิตให้ทันสมัย Cloudera ระบุว่า ข้อมูลในยุคดิจิทัลก็เปรียบเสมือนกับน้ำมันในอดีตซึ่งต้องมีการกลั่นเพื่อเปลี่ยนน้ำมันดิบที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้กลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม หรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ๆ และทำให้วิถีชีวิตของผู้คนดีขึ้น ในขณะที่ข้อมูลดิจิทัลก็สามารถถูกสกัด วิเคราะห์รูปแบบ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในบริการออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้ผู้คนและอุปกรณ์ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อหากัน ก่อให้เกิดการเติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจ การเมือง หรือแม้แต่เศรษฐกิจ ซึ่งทำให้โลกทันสมัยมากยิ่งขึ้น IDC ทำนายไว้ว่า Digital Universe (ข้อมูลที่ถูกสร้างและคัดลอกในแต่ละปี) จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 180 Zettabytes ภายในปี 2025 ด้วยข้อมูลขนาดนี้ ถ้าใช้เครือข่ายบรอดแบนด์จำเป็นต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดนานถึง 450 ปี ส่งผลให้ AWS ผู้ให้บริการระบบ Cloud ชั้นนำพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 Petabytes และสร้าง Data Center บน […]

สถานการณ์ Blockchain ในประเทศไทย ในปัจจุบันและอนาคต

สถานการณ์ Blockchain ในประเทศไทย ในปัจจุบันและอนาคต ถึงตอนนี้ผู้อ่านทุกท่านคงรู้จักกับเทคโนโลยี Blockchain กันพอสมควรแล้ว ไม่ว่าจากบทความที่เราเคยเสนอไป หรือข่าวสารจากช่องทางอื่นซึ่งมีมากมาย วันนี้เราจะมาพูดถึงสถานการณ์ Blockchain ในประเทศไทยกัน เพราะ Blockchain ถือเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมากในช่วงที่ผ่านมา และในฐานะพลเมืองไทยในยุค Thailand 4.0 มีเหตุผลอะไรล่ะ ที่เราจะไม่ทำความเข้าใจสถานการณ์ของเทคโนโลยีแห่งยุคในบริบทของประเทศของเรา? Blockchain ไม่ได้ใช้ได้กับธนาคารอย่างเดียว เชื่อว่าผู้อ่านบางท่านยังสับสนว่าเจ้า Blockchain สามารถใช้ได้กับธุรกรรมการเงินอย่างเดียวหรือ เพราะส่วนใหญ่ข้อมูลแทบทุกที่จะอธิบาย Blockchain ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินกันทั้งนั้น ต้องบอกว่าที่ส่วนใหญ่อธิบายผ่านหลักการธุรกรรมการเงินเพราะ Blockchain มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้น่ะสิ แต่ด้วยข้อดีของมันคือความโปร่งใส, ปลอดภัย, และลดต้นทุนในระยะยาว (และอื่นๆอีก) ทำให้มันได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน ว่าจะดึงมันมาใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วโครงสร้างของ Blockchain สามารถนำมาประยุกต์ได้หลากหลายและยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้นได้อีก Blockchain กับประเทศไทยในปัจจุบัน สำหรับประเทศไทย การเข้ามาของ Blockchain ได้สร้างความตื่นตัวอย่างมากโดยเฉพาะกับกลุ่มธนาคาร เพราะ Blockchain สามารถตอบโจทย์หลายด้านของธนาคาร และมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมโลกของการธนาคารให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลง และทั่วโลกได้เชื่อมต่อกันเพียงแค่ปลายนิ้วไปเรียบร้อยแล้ว ธนาคารชั้นนำทั้งหลายจึงมีความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาที่จะเริ่มขยับเข้าสู่ความเป็นองค์กร Digital […]

Sangfor แนะนำโซลูชัน Hyper-converged Infrastructure และพร้อมเปิดตัวโซลูชัน VDI ในประเทศไทย

Sangfor ผู้ให้บริการโซลูชัน Next-generation Firewall อันดับหนึ่งจากประเทศจีน เปิดให้บริการโซลูชัน Hyper-converged Infrastructure (HCI) ชูจุดเด่นด้าน Security พร้อมผสาน NGFW เข้าไปในระบบนอกเหนือจากส่วน Compute, Storage และ Network นอกจากนี้ยังเปิดตัวโซลูชันใหม่ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ซึ่งพร้อมให้บริการแบบครบวงจรในประเทศไทยแล้ว Converged Infrastructure สถาปัตยกรรมของ Data Center ในอนาคต เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคของ Cloud Computing แต่ละองค์กรเริ่มเปลี่ยนแนวคิดจาก Hardware-defined IT Infrastructure ไปเป็น Software-defined IT Infrastructure เนื่องจากต้องบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดทั้งใน Data Center หรือระบบ Cloud แบบรวมศูนย์โดยไม่ต้องสนใจว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานอยู่คืออะไร ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดเรื่อง Converged Infrastructure ซึ่งง่ายต่อการดูแลและบริหารจัดการ รวมไปถึงขจัดปัญหาด้านความเข้ากันไม่ได้ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกด้วย Gartner ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ Converged Infrastructure […]

1 3 4 5 6 7 14