CGC Group Smart Present for Smart Work

องค์กรไหนมีดีก็ต้องพรีเซนต์ แต่จะพรีเซนต์อย่างไรให้น่าสนใจและซื้อใจลูกค้าให้ได้ นี่ล่ะประเด็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารซีจีซีกรุ๊ปของเราจึงไม่รอช้า จัดอบรมคอร์ส Smart Present – การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม ถือเป็นการเตรียมพร้อมให้ทุกคนสามารถทำหน้าที่นำเสนอสินค้าและบริการล้ำๆ มากมายในเครือซีจีซีกรุ๊ปได้แบบไม่มีติดขัด

โดยงานนี้เกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนออย่างมืออาชีพ และได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรด้วยตนเอง ร่วมด้วยวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ คุณนัทธวัฒน์ จางศิริ และคุณนภนัย อิ่มสมัย ที่มาช่วยเติมเต็มสาระความรู้ให้เข้มข้นขึ้นอีกด้วย

ก่อนจบการอบรมยังมีหลักในการทำงาน 5 ข้อ ที่ทำให้ลูกค้าเลือกเรา (Key To Why Us) โดยคุณนัทธวัฒน์ ได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือ 1. Accountability 2. Responsibility 3. Service mind 4. Professional 5. Trust ทั้ง 5 ข้อนี้จดและจำนำไปใช้ รับรองว่านอกจากคุณจะเป็น Smart Presenter แล้ว ยังเป็นสุดยอดนักขายอย่างแน่นอน!