CGC Presentation

 

 

« มกราคม 2018 » loading...
พฤ อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
  วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว
  วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม
  วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

ทำไมต้อง CGC

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด มีบริการหลักคือที่ปรึกษาด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยแก่องค์กรทางการเงินและหน่วยงานต่างๆภายในรัฐบาลไทย ต่อมา

ได้ขยายการให้บริการรวมไปถึงการบริหารจัดการ Cloud Platform และศูนย์ข้อมูล

ซึ่งขับเคลื่อนให้เราพัฒนาวัตกรรมที่เหนือกว่าทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์

บริการของเรา

Datacenter Management

บริการให้คำปรึกษาบริการการจัดการ Datacenter และห้องคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน ITIL

Service Call Center

บริการจัดการระบบ Call center ที่มีการสนับสนุนจากฝ่าย IT ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบซอฟต์แวร์พร้อมกับบุคลากรที่ผ่านการอบรมกับ ITIL ตรงตามมาตรฐานความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้นๆ

Internet of Things

บริการจัดการ Solution ด้วยเทคโนโลยี IOT เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเครื่องจักรและสายการผลิต

IT Consultant

บริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ Solution ด้าน IT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Cloud service, Data center management, Call center และ Internet of Things(IOT) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและตรงตามวัตถุประสงค์

พันธมิตรของเรา