CGC Presentation

 

 

« ตุลาคม 2017 » loading...
พฤ อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
  วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว
  วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม
  วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

ทำไมต้อง CGC

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด มีบริการหลักคือที่ปรึกษาด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยแก่องค์กรทางการเงินและหน่วยงานต่างๆภายในรัฐบาลไทย ต่อมา

ได้ขยายการให้บริการรวมไปถึงการบริหารจัดการ Cloud Platform และศูนย์ข้อมูล

ซึ่งขับเคลื่อนให้เราพัฒนาวัตกรรมที่เหนือกว่าทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์

Datacenter Management

บริการให้คำปรึกษาบริการการจัดการ Datacenter และห้องคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน ITIL

Service Call Center

บริการจัดการระบบ Call center ที่มีการสนับสนุนจากฝ่าย IT ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบซอฟต์แวร์พร้อมกับบุคลากรที่ผ่านการอบรมกับ ITIL ตรงตามมาตรฐานความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้นๆ

Internet of Things

บริการจัดการ Solution ด้วยเทคโนโลยี IOT เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเครื่องจักรและสายการผลิต

IT Consultant

บริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ Solution ด้าน IT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Cloud service, Data center management, Call center และ Internet of Things(IOT) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและตรงตามวัตถุประสงค์