« August 2022 » loading...
M T W T F S S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
  วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว
  วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม
  วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด มีบริการหลักคือที่ปรึกษาด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยแก่องค์กรทางการเงินและหน่วยงานต่างๆภายในรัฐบาลไทย ต่อมา

ได้ขยายการให้บริการรวมไปถึงการบริหารจัดการ Cloud Platform และศูนย์ข้อมูล

ซึ่งขับเคลื่อนให้เราพัฒนาวัตกรรมที่เหนือกว่าทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และมีความคิดสร้างสรรค์

 Monitoring บริการตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้องค์กรของคุณ     สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการบริหารจัดการระบบอย่างสูง

 Assessment CGC พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้าน Security จะประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

Enterprise Solutions CGC มีผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการหรือความต้องการด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของคุณถูกตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการในระดับที่สูงที่สุด

Datacenter Management

บริการให้คำปรึกษาบริการการจัดการ Datacenter และห้องคอมพิวเตอร์ แบบครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน ITIL

Service Call Center

บริการจัดการระบบ Call center ที่มีการสนับสนุนจากฝ่าย IT ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบซอฟต์แวร์พร้อมกับบุคลากรที่ผ่านการอบรมกับ ITIL ตรงตามมาตรฐานความต้องการเฉพาะขององค์กรนั้นๆ

Internet of Things

บริการจัดการ Solution ด้วยเทคโนโลยี IOT เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเครื่องจักรและสายการผลิต

IT Consultant

บริการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ Solution ด้าน IT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Cloud service, Data center management, Call center และ Internet of Things(IOT) เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและตรงตามวัตถุประสงค์